Martin David Palmer -- Grant PCE-2020-2798
Grant PCE-2020-2798
Home | Map

(English | Română)

Grant: Spații de moduli de subvarietăți și grupuri de deplasări

Identificator: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2798
Durație: 3 ani (2021–2023)
Finanțat de: UEFISCDI
Număr de contract: PCE 124/2021
Director de grant: Martin Palmer-Anghel
Membrii echipei:

Rezumat

Domeniul nostru de cercetare este la interacțiunea dintre topologia algebrică, topologia cuantică și geometria algebrică.

Obiectele principale de studiu în acest proiect sunt spațiile de moduli de subvarietăți. Acestea joacă un rol central în topologia algebrică, având legături profunde cu teoria nodurilor (prezise din fizică) și teoria omotopiei. În plus, teoria reprezentărilor grupurilor lor fundamentale – grupuri de deplasări – este bogată.

În dimensiune 0, acestea includ spații de configurații și grupuri braid, iar studiul lor este un domeniu foarte cunoscut. În dimensiune superioară, ele sunt mult mai subtile, și studiul lor s-a dezvoltat rapid recent, lăsând însă multe probleme deschise.

Scopul proiectului nostru este de a crea noi interacțiuni între topologia spațiilor de moduli, TQFT-uri și teorii de coomologie motivică și étală, având 4 direcții principale:
(1) Limita stabilă a omologiei spațiilor de moduli de subvarietăți neconexe. Aceasta este o întrebare deschisă pentru subvarietăți de dimensiune superioară.
(2) Noi tipuri de spații de moduli de subvarietăți, inspirate din fizică și teoria numerelor. Mai precis complementul subvarietății este echipat cu un 'câmp' luând valori într-un fibrat.
(3) Definirea a noi reprezentări topologice ale grupuri de deplasări și extinderi către TQFT-uri. Scopul este de a crea conexiuni cu invarianți cuantici pentru noduri.
(4) Analogii algebrice-geometrice ale acestor spații de moduli, și studiul coomologiei lor étale și motivice.

Moduli and Friends

Rezultate

Rezultatele noastre includ construcția noilor:

 • reprezentări ale grupurilor mapping class și ale grupurilor de deplasări,
 • modele topologice pentru invarianți de noduri, linkuri și 3-varietăți,
 • modele algebrice ale teoriei omotopiei,
precum și noi teoreme despre:
 • comportamentul seriilor centrale descendente de grupuri braid și alte grupuri înrudite (grupuri braid sudate, grupuri braid pe suprafețe, etc.),
 • structura diferitelor proprietăți de tip liber în spații de moduli ale aranjamentelor de drepte și ale curbelor în planul proiectiv complex,
 • omologia spațiilor de configurații non-locale și a spațiilor de moduli ale monopolurilor magnetice,
 • omologia grupurilor mapping class ale suprafețelor de tip infinit.
Să extindem puțin mai mult la trei dintre aceste puncte:
 • Dăm un răspuns complet — pentru familia tuturor grupurilor braid pe suprafețe, grupurilor loop-braid, grupurilor braid virtuale și versiuni partiționate și mixte ale acestora — la întrebarea fundamentală dar subtilă a teoriei grupurilor dacă seria lor centrală descendentă se oprește. Pe lângă faptul că este o întrebare importantă din punctul de vedere al teoriei grupurilor, comportamentul acestor serii centrale descendente controlează, de asemenea, posibilele reprezentări omologice (nilpotente superioare) care poate fi construite pentru aceste grupuri.
 • Construim modele topologice explicite pentru invarianți cuantici de linkuri precum și de 3-varietăți. Se așteaptă ca aceste modele să deschidă căi importante de cercetare către construcția de categorificări geometrice ale acestor invarianți, precum și studiul comportamentului lor asimptotic, ambele fiind obiective cheie în acest domeniu de cercetare.
 • Demonstrăm că există nenumărabil de multe suprafețe (de tip infinit) S ale căror grupuri mapping class Map(S) au omologie trivială — un exemplu este ilustrat în stânga de mai jos — și, în contrast, există nenumărabil de multe suprafețe S, astfel încât omologia lui Map(S) este cât mai "mare" posibil: omologia sa (integrală) este nenumărabilă în fiecare grad pozitiv — un exemplu este ilustrat în dreapta mai jos.

Publicații

 1. Martin Palmer, Ulrike Tillmann, Configuration-mapping spaces and homology stability
  Research in the Mathematical Sciences vol. 8 (2021) no. 38
 2. Martin Palmer, Arthur Soulié, The Burau representations of loop braid groups
  Comptes Rendus. Mathématique vol. 360 (2022) pp. 781-797
 3. Martin Palmer, Ulrike Tillmann, Point-pushing actions for manifolds with boundary
  Groups, Geometry, and Dynamics vol. 16 no. 4 (2022) pp. 1179-1224
 4. Geoffroy Horel, Martin Palmer, Motivic homological stability of configuration spaces
  Bulletin of the London Mathematical Society vol. 55 no. 2 (2023) pp. 892-913
 5. Cristina Anghel, Quantum knot invariants via the topology of configuration spaces
  London Mathematical Society Newsletter vol. 504 (2023) pp. 15-19
 6. Cristina Anghel, U_q(sl(2))-quantum invariants from an intersection of two Lagrangians in a symmetric power of a surface
  Transactions of the American Mathematical Society vol. 376 no. 10 (2023) pp. 7139-7185
 7. Cristina Anghel, Witten-Reshetikhin-Turaev invariants for 3-manifolds from Lagrangian intersections in configuration spaces
  Quantum Topology vol. 14 (2023) pp. 693-731
 8. Martin Palmer, Ulrike Tillmann, Homology stability for asymptotic monopole moduli spaces
  Proceedings of the Royal Society A vol. 479 (2023) Article number: 20230300 (16 pp.)
 9. Martin Palmer, Xiaolei Wu, Big mapping class groups with uncountable integral homology
  Documenta Mathematica vol. 29 no. 1 (2024) pp. 159-189
 10. Cristina Anghel, ADO invariants directly from partial traces of homological representations
  Urmează să apară în New York Journal of Mathematics
  Versiune preprint disponibilă la arXiv:2007.15616
 11. Takuro Abe, Denis Ibadula, Anca Măcinic, On some freeness-type properties for line arrangements
  Urmează să apară în Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze
  Versiune preprint disponibilă la arXiv:2101.02150
 12. Jacques Darné, Martin Palmer, Arthur Soulié, When the lower central series stops: a comprehensive study for braid groups and their relatives
  Urmează să apară în Memoirs of the American Mathematical Society
  Versiune preprint disponibilă la arXiv:2201.03542
 13. Cristina Anghel, A globalisation of Jones and Alexander polynomials constructed from a graded intersection of two Lagrangians in a configuration space
  Urmează să apară în Annales de l'Institut Fourier
  Versiune preprint disponibilă la arXiv:2205.07842
 14. Christian Blanchet, Martin Palmer, Awais Shaukat, Action of subgroups of the mapping class group on Heisenberg homologies
  Urmează să apară în Contemporary Mathematics
  Versiune preprint disponibilă la arXiv:2306.08614
 15. Martin Palmer, Arthur Soulié, Topological representations of motion groups and mapping class groups – a unified functorial construction
  Urmează să apară în Annales Henri Lebesgue
  Versiune preprint disponibilă la arXiv:1910.13423

Preprint-uri

 1. Cristina Anghel, Martin Palmer, Lawrence-Bigelow representations, bases and duality
  arXiv:2011.02388
 2. Christian Blanchet, Martin Palmer, Awais Shaukat, Heisenberg homology on surface configurations
  arXiv:2109.00515
 3. Geoffroy Horel, Manuel Krannich, Alexander Kupers, Two remarks on spaces of maps between operads of little cubes
  arXiv:2211.00908
 4. Martin Palmer, Arthur Soulié, The pro-nilpotent Lawrence-Krammer-Bigelow representation
  arXiv:2211.01855
 5. Geoffroy Horel, Binomial rings and homotopy theory
  arXiv:2211.02349
 6. Martin Palmer, Xiaolei Wu, On the homology of big mapping class groups
  arXiv:2211.07470
 7. Anca Măcinic, On torsion freeness for the decomposable Orlik-Solomon algebra
  arXiv:2212.12275
 8. Joana Cirici, Geoffroy Horel, Formality of hypercommutative algebras of Kähler and Calabi-Yau manifolds
  arXiv:2302.08492
 9. Martin Palmer, Arthur Soulié, Polynomiality of surface braid and mapping class group representations
  arXiv:2302.08827
 10. Anca Măcinic, Jean Vallès, A geometric perspective on plus-one generated arrangements of lines
  arXiv:2309.10501
 11. Anca Măcinic, Piotr Pokora, On plus-one generated conic-line arrangements with simple singularities
  arXiv:2309.15228
 12. Anca Măcinic, Piotr Pokora, Addition-deletion results for plus-one generated curves
  arXiv:2310.19610
 13. Cristina Anghel, Universal coloured Alexander invariant from configurations on ovals in the disc
  arXiv:2401.17245

Expuneri la conferințe

 1. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials through Lagrangian intersections in configuration spaces", Homological and quantum invariants, CIRM, Marseille, 8–12 Februarie 2021.
 2. Geoffroy Horel, "Homotopy theory of operads and the Grothendieck-Teichmüller group", Homotopic and Geometric Galois Theory, Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach, 7–13 Martie 2021.
 3. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", BMC-BAMC: British Mathematical Colloquium, Glasgow, 6–9 Aprilie 2021.
 4. Martin Palmer-Anghel, "Representations of the Torelli group via the Heisenberg group", Workshop for Young Researchers in Mathematics, 20–21 Mai 2021.
 5. Geoffroy Horel, "Weight structures and formality" (mini-curs constând în 3 expuneri), Higher Structures and operadic calculus, CRM, Barcelona, 21–25 Iunie 2021.
 6. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Remote Rendezvous for Quantum Topologists, 9–13 August 2021.
 7. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Perspectives on quantum link homology theories, Regensburg, 9–13 August 2021.
 8. Martin Palmer-Anghel, "Mapping class group representations via Heisenberg homology", Réunion annuelle du GDR de topologie algébrique, Strasbourg, 26–29 Octombrie 2021.
 9. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and coloured Alexander polynomials unified by a graded Lagrangian intersection", Quantum Field Theories and Quantum Topology Beyond Semisimplicity, Banff International Research Station, Alberta, 1–5 Noiembrie 2021.
 10. Cristina Palmer-Anghel, "Uq(sl(2))-invariants quantiques via l'intersection de deux lagrangiennes dans une puissance symétrique d'une surface", Nantes-Orsay seminar on symplectic and contact geometry, Paris-Saclay, 18–19 Noiembrie 2021.
 11. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Fall Southeastern Sectional Meeting, University of South Alabama, 20–21 Noiembrie 2021.
 12. Martin Palmer-Anghel, "Homological stability for asymptotic monopole moduli spaces", Workshop for Young Researchers in Mathematics, IMAR, București, 19–20 Mai 2022.
 13. Martin Palmer-Anghel, "The homology of configuration-section spaces", Twinned Conference on Homotopy Theory with Applications to Arithmetic and Geometry, MPIM Bonn, 27–30 Iunie 2022.
 14. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and coloured Alexander invariants from two Lagrangians intersected in a symmetric power of a surface", AMS-SMF-EMS Joint International Meeting, Special Session on Low-Dimensional Topology, Grenoble, 18–22 Iulie 2022.
 15. Geoffroy Horel, "An integral Grothendieck-Teichmüller group", Algebra, Topology and the Grothendieck-Teichmüller group, Les Diablerets, 28 August – 2 Septembrie 2022.
 16. Martin Palmer-Anghel, "Mapping class group representations via Heisenberg, Schrödinger and Stone-von Neumann", Workshop on Cobordisms, Strings, and Thom Spectra, Casa Matemática Oaxaca, 10–14 Octombrie 2022.
 17. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Homotopical Methods in Geometry, Universitat de Barcelona, 9 Noiembrie 2022.
 18. Cristina Palmer-Anghel, "A globalisation of the Jones and Alexander polynomials from configurations on arcs and ovals in the punctured disc", Journées de topologie quantique, IMJ-PRG, Paris, 21 Noiembrie 2022.
 19. Geoffroy Horel, "An algebro-geometric model for configuration categories", Workshop on Homology of Configuration Spaces, Sorbonne Université, Paris, 15–17 Mai 2023.
 20. Anca Măcinic, "Ziegler restrictions and combinatorics of line arrangements", Workshop for Young Researchers in Mathematics, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 18–19 Mai 2023.
 21. Martin Palmer-Anghel, "The homology of big mapping class groups", Workshop for Young Researchers in Mathematics, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 18–19 Mai 2023.
 22. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Generalised Lie algebras in derived geometry, Utrecht University, 29 Mai – 2 Iunie 2023.
 23. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Mid-term workshop of the ANR HighAGT, IRMA, Université de Strasbourg, 30 Mai – 2 Iunie 2023.
 24. Martin Palmer-Anghel, "Homology of big mapping class groups", Master class: Homology of groups and functors, Université de Lille, 5–9 Iunie 2023.
 25. Martin Palmer-Anghel, "The homology of big mapping class groups", Homotopy: fruit of the fertile furrow, Isaac Newton Institute, Cambridge, 12–16 Iunie 2023.
 26. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Homotopy theory in Trondheim, NTNU, Trondheim, 26–30 Iunie 2023.
 27. Cristina Palmer-Anghel, "Globalising Jones and Alexander polynomials via Lagrangians in configuration spaces", The Tenth Congress of Romanian Mathematicians, Universitatea din Pitești, 30 Iunie – 5 Iulie 2023.
 28. Martin Palmer-Anghel, "Homological mapping class group representations and lower central series", The Tenth Congress of Romanian Mathematicians, Universitatea din Pitești, 30 Iunie – 5 Iulie 2023.
 29. Anca Măcinic, "A Yoshinaga-type criterion for POG arrangements", Geometry, Topology and Algebra of Singular Spaces, IMAR, București, 7–11 Iulie 2023.
 30. Cristina Palmer-Anghel, "Globalising Jones and Alexander Polynomials (and their quantum generalisations) via configurations in the punctured disc", Mapping class groups: pronilpotent and cohomological approaches, SwissMAP Research Station, Les Diablerets, 18–22 Septembrie 2023.
 31. Geoffroy Horel, "Hypercommutative algebra structures on K√§hler and Calabi-Yau manifolds", GDR Théorie de l'Homotopie et Applications, Université de Lille, 24–27 Octombrie 2023.

Postere la conferințe

 1. Martin Palmer-Anghel, "On homological stability for configuration-section spaces", BMC-BAMC: British Mathematical Colloquium, Glasgow, 6–9 Aprilie 2021 — [link]
 2. Martin Palmer-Anghel, "On homological stability for configuration-section spaces", Manifolds and K-theory: the legacy of Andrew Ranicki, Edinburgh, 21–25 Iunie 2021 — [link]

Participări la conferințe
(în afară celor enumerate mai sus)

 1. Anca Măcinic, Logarithmic Vector Fields and Freeness of Divisors and Arrangements: New perspectives and applications, Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach, 24–30 Ianuarie 2021.
 2. Martin Palmer-Anghel, Homological and quantum invariants, CIRM, Marseille, 8–12 Februarie 2021.
 3. Cristina Palmer-Anghel, Workshop for Young Researchers in Mathematics, 20–21 Mai 2021 (co-organizator).
 4. Martin Palmer-Anghel, Perspectives on quantum link homology theories, Regensburg, 9–13 August 2021.
 5. Martin Palmer-Anghel, Workshop: "Cohomology of Arithmetic Groups: Duality, Stability, and Computations", Banff International Research Station, Alberta, 10–15 Octombrie 2021.
 6. Geoffroy Horel, Réunion annuelle du GDR de topologie algébrique, Strasbourg, 26–29 Octombrie 2021.
 7. Martin Palmer-Anghel, Workshop: "Homology and homotopy of configuration spaces", Copenhaga, 15–19 Noiembrie 2021.
 8. Martin Palmer-Anghel, Workshop on Polynomial Functors, Topos Institute, 14–18 Martie 2022.
 9. Martin Palmer-Anghel, Stability in Topology, Arithmetic and Representation Theory, Purdue University, Indiana, 26–27 Martie 2022.
 10. Martin Palmer-Anghel, Braids in Low-Dimensional Topology, ICERM, Brown University, 25–29 Aprilie 2022.
 11. Cristina Palmer-Anghel, Workshop for Young Researchers in Mathematics, IMAR, București, 19–20 Mai 2022 (co-organizator).
 12. Cristina Palmer-Anghel, Quantum Topology and Geometry, Université Paris Cité, 13–17 Iunie 2022.
 13. Geoffroy Horel, Barcelona Conference on Higher Structures, Universitat de Barcelona, 13–17 Iunie 2022.
 14. Geoffroy Horel, Twinned Conference on Homotopy Theory with Applications to Arithmetic and Geometry, MPIM Bonn, 27–30 Iunie 2022.
 15. Geoffroy Horel, Follow-up Workshop to JTP "Topology", Hausdorff Research Institute for Mathematics, Bonn, 5–9 Septembrie 2022.
 16. Martin Palmer-Anghel, Fourth meeting of AlMaRe, Université de Caen, 9–11 Ianuarie 2023.
 17. Cristina Palmer-Anghel, Workshop for Young Researchers in Mathematics, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 18–19 Mai 2023 (co-organizator).
 18. Anca Măcinic, The 28th National School on Algebra, Interactions between Algebra and Geometry in Bucharest, Universitatea din București, 24–28 Iunie 2023.
 19. Cristina Palmer-Anghel, Geometry, Topology and Algebra of Singular Spaces, IMAR, București, 7–11 Iulie 2023.
 20. Martin Palmer-Anghel, Geometry, Topology and Algebra of Singular Spaces, IMAR, București, 7–11 Iulie 2023.
 21. Martin Palmer-Anghel, Mapping class groups: pronilpotent and cohomological approaches, SwissMAP Research Station, Les Diablerets, 18–22 Septembrie 2023.
 22. Geoffroy Horel, Categories and stacks in algebraic geometry and algebraic topology CATS 7, Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM), Luminy, 16–20 Octombrie 2023.

Expuneri invitate la seminarii

 1. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Topology Seminar, Stanford, 16 Februarie 2021.
 2. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Séminaire d'algèbre et de géométrie, Caen, 11 Mai 2021.
 3. Cristina Palmer-Anghel, "The Witten-Reshetikhin-Turaev invariants for 3-manifolds as state sums of Lagrangian intersections", Knot theory seminar, Varșovia, 28 Mai 2021.
 4. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Séminaire AGATA, Montpellier, 3 Iunie 2021.
 5. Cristina Palmer-Anghel, "Uq(sl(2))-quantum invariants for links and 3-manifolds from Lagrangian intersections in configuration spaces", Knots and Representation Theory Seminar, Moscova, 19 Iulie 2021.
 6. Cristina Palmer-Anghel, "Renormalized Witten-Reshetikhin-Turaev invariants and M-traces associated to the super quantum group Uq(sl(m|n)) at roots of unity", CUNY Representation Theory Seminar, New York, 1 Octombrie 2021.
 7. Martin Palmer-Anghel, "On homological representations of mapping class groups", Algebra/Topology seminar, Copenhaga, 8 Octombrie 2021.
 8. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and Alexander polynomials unified through Lagrangian intersections in configuration spaces", Caltech geometry and topology seminar, Pasadena, 22 Octombrie 2021.
 9. Cristina Palmer-Anghel, "Uq(sl(2))-quantum invariants for links and 3-manifolds from Lagrangian intersections in configuration spaces", Quantum topology seminar, Indiana University Bloomington, 25 Octombrie 2021.
 10. Geoffroy Horel, "Tour de Goodwillie-Weiss algébrique et invariants de nœuds type fini", Séminaire de topologie algébrique, UCLouvain, 16 Noiembrie 2021.
 11. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and coloured Alexander invariants from two Lagrangians intersected in a symmetric power of a surface", [K-OS] Knot Online Seminar, CNRS/Paris/Regensburg, 2 Decembrie 2021.
 12. Cristina Palmer-Anghel, "Uq(sl2)-quantum invariants via the intersection of two Lagrangians in a symmetric power of a surface", Séminaire de topologie algébrique, UCLouvain, 7 Decembrie 2021.
 13. Geoffroy Horel, "Finite type knot invariants and the Goodwillie-Weiss tower", Higher algebraic structures in algebra, topology and geometry, Institut Mittag-Leffler, 20 Ianuarie 2022.
 14. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and coloured Alexander invariants from two Lagrangians intersected in a symmetric power of a surface", Geometry and Topology seminar, Michigan State University, 8 Februarie 2022.
 15. Martin Palmer-Anghel, "Mapping class group representations via Heisenberg, Schrödinger and Stone-von Neumann", Fudan Topology Seminar, Shanghai, 10 Martie 2022.
 16. Martin Palmer-Anghel, "Mapping class group representations via Heisenberg, Schrödinger and Stone-von Neumann", Topology seminar, New York University, Abu Dhabi, 30 Martie 2022.
 17. Cristina Palmer-Anghel, "Uq(sl(2))-invariants quantiques via l'intersection de deux Lagrangiennes dans une puissance symétrique d'une surface", Séminaire de Topologie et Géométrie, Université de Genève, 7 Aprilie 2022.
 18. Geoffroy Horel, "Galois symmetries of knot spaces", Algebraic topology seminar, University of Warwick, 26 Aprilie 2022.
 19. Cristina Palmer-Anghel, "Coloured Jones and coloured Alexander invariants from two Lagrangians intersected in a symmetric power of a surface", Topology seminar, Universität Zürich, 30 Mai 2022.
 20. Martin Palmer-Anghel, "Homological stability for asymptotic monopole moduli spaces", Topology seminar, EPFL, Lausanne, 31 Mai 2022.
 21. Martin Palmer-Anghel, "Homological representations of motion groups", Geometry and Topology seminar, University of Glasgow, 6 Iunie 2022.
 22. Cristina Palmer-Anghel, "A globalisation of the Jones and Alexander polynomials from configurations on arcs and ovals in the punctured disc", Topology seminar, Texas State University, 28 Octombrie 2022.
 23. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Topology seminar, EPFL, Lausanne, 28 Octombrie 2022.
 24. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Manifolds, homotopy theory, and related topics, 15 Noiembrie 2022.
 25. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Kansas State University Topology Seminar, Kansas, 10 Februarie 2023.
 26. Geoffroy Horel, "Binomial rings and homotopy theory", Purdue Topology Seminar, Purdue University, Indiana, 15 Februarie 2023.
 27. Martin Palmer-Anghel, "The homology of big mapping class groups", Séminaire de Topologie et Géométrie, Université de Genève, 9 Martie 2023.
 28. Martin Palmer-Anghel, "The homology of big mapping class groups", Group Theory Seminar, ICMAT, Madrid, 14 Martie 2023.
 29. Geoffroy Horel, "Configuration categories of surfaces and applications to knot theory", Séminaire d'Homotopie et Géométrie Algébrique, Université de Toulouse, 2 Mai 2023.
 30. Cristina Palmer-Anghel, "Globalising Jones and Alexander polynomials via configurations on arcs and ovals in the disc", Geometry and Topology Seminar, Imperial College London, 26 Mai 2023.
 31. Geoffroy Horel, "Configuration categories of surfaces and applications to knot theory", Oberseminar Topologie, Universität Münster, 12 Iulie 2023.
 32. Cristina Palmer-Anghel, "Globalising the Jones and Alexander Polynomials (and their quantum generalisations) via configurations in the punctured disc", Melbourne Topology Seminar, University of Melbourne, 2 Octombrie 2023.
 33. Martin Palmer-Anghel, "The homology of big mapping class groups", Séminaire de topologie, Grenoble, 24 Noiembrie 2023.

Vizite științifice ale membrilor echipei

 1. Martin Palmer-Anghel, la Merton College, Oxford de la 14 Iunie până la 9 Iulie 2021.
 2. Martin Palmer-Anghel, la University of Copenhagen de la 5 până la 8 Octombrie 2021.
 3. Martin Palmer-Anghel, la Université de Strasbourg (conferința Réunion annuelle du GDR de topologie algébrique) de la 25 până la 29 Octombrie 2021.
 4. Cristina Palmer-Anghel, la University of South Alabama (conferința online Fall Southeastern Sectional Meeting) de la 20 până la 21 Noiembrie 2021.
 5. Martin Palmer-Anghel, la Université de Genève de la 28 Noiembrie până la 23 Decembrie 2021.
 6. Martin Palmer-Anghel, la American University of Sharjah de la 27 Martie până la 2 Aprilie 2022.
 7. Martin Palmer-Anghel, la Université de Genève de la 8 până la 18 Mai 2022.
 8. Martin Palmer-Anghel, la University of Glasgow de la 6 până la 9 Iunie 2022.
 9. Martin Palmer-Anghel, la Université Paris Cité (conferința Quantum Topology and Geometry) de la 12 până la 17 Iunie 2022.
 10. Martin Palmer-Anghel, la MPIM Bonn (conferința Twinned Conference on Homotopy Theory with Applications to Arithmetic and Geometry) de la 26 până la 30 Iunie 2022.
 11. Martin Palmer-Anghel, la Université Grenoble Alpes (conferința AMS-SMF-EMS Joint International Meeting) de la 17 până la 25 Iulie 2022.
 12. Martin Palmer-Anghel, la University of Oxford (Clay Research Conference și workshop-ul Physics from the Point of View of Geometry) de la 27 Septembrie până la 1 Octombrie 2022.
 13. Martin Palmer-Anghel, la Université de Genève și EPFL de la 8 Noiembrie până la 17 Decembrie 2022.
 14. Martin Palmer-Anghel, la Université de Caen (conferința Fourth meeting of AlMaRe) de la 8 până la 11 Ianuarie 2023.
 15. Cristina Palmer-Anghel, la Universitatea din Pitești (conferința The Tenth Congress of Romanian Mathematicians) de la 30 Iunie până la 5 Iulie 2023.
 16. Martin Palmer-Anghel, la Universitatea din Pitești (conferința The Tenth Congress of Romanian Mathematicians) de la 30 Iunie până la 5 Iulie 2023.
 17. Geoffroy Horel, la IMAR de la 10 până la 16 Septembrie 2023.
 18. Cristina Palmer-Anghel, la Les Diablerets (conferința Mapping class groups: pronilpotent and cohomological approaches) de la 19 până la 22 Septembrie 2023.
 19. Martin Palmer-Anghel, la Les Diablerets (conferința Mapping class groups: pronilpotent and cohomological approaches) de la 19 până la 22 Septembrie 2023.
 20. Martin Palmer-Anghel, la Université de Genève și EPFL de la 31 Octombrie până la 3 Decembrie 2023.

Vizite științifice (oaspeții invitați la IMAR)

 1. Arthur Soulié (University of Glasgow) de la 25 până la 30 Iulie 2022.
 2. Xiaolei Wu (Fudan University, Shanghai) de la 6 până la 16 Septembrie 2023.
 3. Christine Lescop (Université Grenoble Alpes) de la 9 până la 16 Septembrie 2023.
 4. Craig Westerland (University of Minnesota) de la 9 până la 16 Septembrie 2023.

Flag Counter